ملاذي

حلو لما يكُون عندك شخص حيل عفوي يسولف لك من دون قيود من دون تصنع مشاعر يقولك اشياء مايقولها لغيرك مو حبيب ولاصاحب بس راحه نفسيه وملاذ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close